Κοινωνικότητα με σεβασμό για μικρούς και μεγάλους

Επιθυμούμε και εργαζόμαστε με βάση το σεβασμό στη διαφορετικότητα, που οδηγεί στη σταθερότητα και την ευελιξία του συστήματος, όπως ακριβώς τα όργανα ενός οργανισμού.


Ανθρώπινες Σχέσεις

Λύση των συγκρούσεων με μη βίαιους τρόπους. Διαφάνεια και προώθηση της συνεργασίας.

Παιδιά - Νέοι

Οραματιζόμαστε ελεύθερα σχολεία, πειραματικά νηπιαγωγεία, ανοιχτούς χώρους παιχνιδιού και εμπιστοσύνης… Κατά συνέπεια ανοίγονται προοπτικές για ένα ενδιαφέρον μέλλον για τους νέους, πέρα από ανταγωνισμούς και το κυνήγι του επαγγέλματος.