Συλλογικές Αποφάσεις και Ανταλλακτική Οικονομία

Αποφασίζουμε συλλογικά με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο, ενώ, υιοθετούμε μια διαφορετική οικονομία


Αποφάσεις

Η κοινότητα είναι ένα εργαστήρι όπου ζυμώνονται οι δομές εξουσίας. Αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ικανότητες και τα χαρίσματα του καθενός μας, αξιοποιώντας τα για το κοινό καλό.

Αποφάσεις μέσω Σοσιοκρατίας

Ο άνθρωπος είναι ένα ον που δημιουργεί σχέσεις και προσανατολίζεται όχι τόσο στον ανταγωνισμό όσο στη συνεργασία. Η Σοσιοκρατία είναι ένα δυναμικό μοντέλο οργάνωσης ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε από κοινού αποδοτικές αποφάσεις και να επιτύχουμε τους στόχους μας!


Σοσιοκρατία σημαίνει: "Αποφασίζουμε μαζί"


Η Σοσιοκρατία είναι μία μέθοδος για την αποδοτική διαχείριση και λήψη αποφάσεων σε συλλογικά εγχειρήματα και βασίζεται σε δύο βασικές αρχές:

  • Την οργανωτική αποδοτικότητα, πραγματοποιώντας τους στόχους της οργάνωσης
  • Την ισοτιμία ανάμεσα στα μέλη, τιμώντας τη φωνή της/του καθεμιάς/ενός μας

Οικονομία - Εργασία

Θέλουμε να δημιουργήσουμε επαγγελματικές προοπτικές για τους ανθρώπους της κοινότητας στο χώρο ή στη γειτονιά μας. Εργασίες που σέβονται το περιβάλλον και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις Συνεργατικότητες,τις πρωτοβουλίες εναλλακτικών νομισμάτων, την ανταλλακτική αλλά και την κοινή οικονομία.