Οικόπολις – μια παράλληλη πόλη – Γιατί Οικοχωριό; Παρουσίαση του Οικοχωριού Σκάλα

Αρχίζει

15 Οκτω 2015
8:00 πμ

Τελειώνει

03 Οκτω 2023

“Τα Οικολογικά Χωριά θεωρούνται μοντέλα για το πώς χρειάζεται να ζήσουμε, εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη τις απειλές προς το περιβάλλον και τις κοινωνικές και οικονομικές δομές που καθοδηγούνται από τα μεγάλα συγκροτήματα της παγκοσμιοποίησης. Το κίνημα των Οικολογικών Χωριών – αν και ακόμη σε εμβρυακό στάδιο – αυξάνεται, είναι ελπιδοφόρο και είναι ένα κίνημα που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες συνθήκες. Στα Οικολογικά Χωριά χτίζουμε μικρές, βιώσιμες κοινότητες, με περιορισμένους πόρους και προσωπική δέσμευση, όπου ένας νέος τρόπος ζωής αναδύεται, όπου η εργασία και η αναψυχή / φύση συνδυάζονται σ’ έναν τόπο, με πολύ λιγότερη σπατάλη”.

https://www.facebook.com/events/1700171386880950/