Το Οικοχωριό «Σκάλα» ανοίγεται σε εθελοντές!

Αρχίζει

10 Νοεμ 2015

Τελειώνει

29 Νοεμ 2015

Εθελοντική Εργασία στο Οικοχωριό