Τι Είναι το Οικοχωριό Σκάλα

To Οικοχωριό Σκάλα είναι μια προσπάθεια διαμόρφωσης και υλοποίησης ενός οικολογικού και κοινοτικού τρόπου ζωής.

Το 1998 αγοράστηκε το αγρόκτημα με στόχο τη δημιουργία ενός οικολογικού χωριού και το 2004 χτίσαμε το πρώτο οίκημα. Πιο σταθερή μορφή παίρνει το Οικοχωριό από το 2012, όπου οι πρώτες δύο οικογένειες αποφάσισαν να κατοικήσουν μόνιμα.

Αυτή τη στιγμή στο Οικοχωριό Σκάλα ζούμε μόνιμα 7 ενήλικες και 4 παιδιά. Από το 2014 έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας 10-12 ατόμων που λειτουργεί ως υποστηρικτική ομάδα όπου εργαζόμαστε εντατικά για την υλοποίηση του οράματος.

Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται παράλληλα από ένα ευρύτερο δίκτυο φίλων και συλλογικοτήτων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το Οικοχωριό Σκάλα βρίσκεται στα ΝΑ του Νομού Θεσσαλονίκης, κοντά στο φαράγγι της Σκάλας, μια προστατευόμενη περιοχή υψηλής φυσικής αξίας.

Οικοχωριό για εμάς σημαίνει:


Σύνδεση του πολιτικού και κοινωνικού οράματος με την ιδέα μιας ζωής χωρίς φόβο.
Να είναι ένα σχολείο της ζωής, όπου η εκπαίδευση της προσωπικότητας εμπλουτίζεται από τη συμμετοχή στα κοινά.

Από το 2014, έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας 8-10 ατόμων που εργάζονται εντατικά για την υλοποίηση του οράματος

Το Οικοχωριό είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Οικοχωριών (GEN)

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικοχωριών (Global Ecovilage Network, GEN)

Τα οικοχωριά είναι διεθνείς ή παραδοσιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν σκοπό και συμμετοχικό προσανατολισμό. Δραστηριοποιούνται κυρίως σε 4 βασικούς τομείς: την οικονομία, την οικολογία, την κοινωνικότητα και τον πολιτισμό. Σκοπός κάθε οικοχωριού είναι η αναδημιουργία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, ενώ εξυπηρετούν ως μοναδικά κέντρα μάθησης με μελλοντικές προοπτικές.

Τα χωριά που έχουν τα χαρακτηριστικά των οικολογικών χωριών ανήκουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Οικοχωριών

Το RefuGEN στη Λέσβο

Το GEN ανέλαβε δράση σχετικά με την κρίση των προσφύγων στο νησί της Λέσβου και γενικότερα στην Ελλάδα.

Από το 2015-2018 δημιουργήσαμε μαζί με το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών (Global Ecovillage Network, www.ecovillage.org), το δίκτυο υποστήριξης προσφύγων RefuGEN, όπου προσφέραμε εθελοντική εργασία σε μόνιμη βάση, μέσα από ένα δίκτυο εθελοντών από όλο τον κόσμο, τόσο στη Λέσβο (σε συνεργασία με το ΠΙΚΠΑ) όσο και στην Ειδομένη (σε συνεργασία με το Οικόπολις και το Κέντρο Ημέρας Αλκυόνη) και στο προσφυγικό καταυλισμό Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με το Danish Refugee Council).

Οι δράσεις ήταν συνδέσεις με τις τοπικές ΜΚΟ, δήμους και πανεπιστήμια. Η αποστολή λειτούργησε απρόσκοπτα σε συνεργασία με τοπικές προσπάθειες και στόχευσε στην ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγωνί. Ειδική μέριμνα είχε δοθεί για εκείνους που είχαν χάσει μέλη της οικογένειας, όσους χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη και παρέμειναν στη Λέσβο για μακρύτερη περίοδο.

Η αποστολή refuGEN ξεκίνησε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2015. Το Οικοχωριό ΣΚΑΛΑ ήταν από τους εθελοντές που βρίσκονταν από τη πρώτη στιγμή εκεί.

Άλλα Οικοχωριά ανά τον κόσμο