Σύντομη ιστορική ανασκόπηση στην ιστορία του κινήματος των κοινοτήτων και η πολιτική του σημασία