Εκπαίδευση στη Σοσιοκρατία

Αρχίζει

19 Απρ 2019

Τελειώνει

29 Απρ 2019

Τοποθεσία

Οικοχωριό Σκάλα

“Η Σοσιοκρατία δε γνωρίζει νικητές και χαμένους, μόνο λύσεις”

 Gerard Endenburg.

Κάποιοι από σας ίσως έχουν ήδη ακούσει τη λέξη “Σοσιοκρατία“. Με τη Σοσιοκρατία μετατρέπουμε τη Δημοκρατία σε μια πολύχρωμη κοινωνία, φέρνουμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής, στις εταιρίες, στην εκπαίδευση και στην πολιτική. Έτσι ξεκινά μια βαθιά πολιτισμική αλλαγή μέσα μας και στις σχέσεις μας. Με τη Σοσιοκρατία μαθαίνουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το να συναποφασίζουμε, πώς μπορεί να δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο αυτοοργάνωση και πώς αυτό συνεισφέρει στην αύξηση του δυναμικού μας. Είναι μία μέθοδος και μία δυνατότητα να εφαρμόσουμε τη συνεργασία πολύ πρακτικά και εκεί που εμφανίζονται προβλήματα να επεξεργαστούμε μαζί τις λύσεις.

Δεν αποφασίζουν οι θέσεις και οι τίτλοι, αλλά τα επιχειρήματα. Όχι η εξουσία αλλά η κατανόηση και η εξειδίκευση. Κάθε αποψη είναι πολύτιμη. Ο καθένας μπορεί να γίνει τα πάντα, να λάβει κάθε θέση μέσα στην οργάνωση. Το ρητό του Endenburgs είναι: “Η Σοσιοκρατία ζει από την αναγνώριση του ατόμου. Δε γνωρίζει νικητή ή χαμένο, μόνο λύσεις.“

Δεν ψάχναμε για δομές που να μας επιτρέπουν να συνεργαστούμε; Εδώ είναι! Απλά και καθαρά.

Πώς μπορεί κανείς να “μάθει“ τη Σοσιοκρατία;

Η σοσιοκρατική μέθοδος κυκλικής οργάνωσης ΣKM εισάγεται στην Οργάνωση από έμπειρους ειδικούς στη Σοσιοκρατία (CSE – Certified Sociocratic Experts) με τη βοήθεια μιας καλά προετοιμασμένης και σε περισσότερα βήματα εφαρμοζόμενης διαδικασίας Change management. Διαρκεί κατά μέσο όρο ένα με δύο χρόνια μέχρι να εξοικειωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με το σοσιοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορεί να τρέξει η διαδικασία και χωρίς εξωτερικούς συνοδούς.

Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για τη ΣKM, έχει μια θαυμάσια ευκαιρία: Η Barbara Strauch, σύμβουλος, εκπαιδεύτρια και πιστοποιημένη ειδικός στη Σοσιοκρατία έρχεται στην Ελλάδα και δίνει εισαγωγικά Σεμινάρια στη ΣKM.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

19-21 Απριλίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

23-25 Απριλίου 2019

30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

27-29 Απριλίου 2019