Εναλλακτική οικονομία, δημιουργία εναλλακτικής τράπεζας. Mε τους Matthew Slater και τον Stewart Noble