«Η Ομοιοπαθητική στις οξείες και χρόνιες ασθένειες»