Η Σοσιοκρατία στην Ελλάδα!

Αρχίζει

08 Αυγ 2018

Τελειώνει

05 Σεπτ 2018

Τοποθεσία

Οικοχωριό Σκάλα

Η επιτυχία κάθε εγχειρήματος ή Project βρίσκεται στα χέρια όλων των συμμετεχόντων. Όσο καλύτερα συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτικά δηλ. επιτυχημένα θα είναι τα αποτελέσματα. Τα σοσιοκρατικά μοντέλα υποστηρίζουν τις κοινές αποφάσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κοινός στόχος – και είναι γι αυτό το λόγο το οργανωτικό μοντέλο του μέλλοντος.

– Barbara Strauch

“Η Σοσιοκρατία δε γνωρίζει νικητές και χαμένους, μόνο λύσεις“

– Gerard Endenburg

Πώς μπορεί κανείς να “μάθει“ τη Σοσιοκρατία;

Η σοσιοκρατική μέθοδος κυκλικής οργάνωσης ΣKM εισάγεται στην Οργάνωση από έμπειρους ειδικούς στη Σοσιοκρατία (CSE – Certified Sociocratic Experts) με τη βοήθεια μιας καλά προετοιμασμένης και σε περισσότερα βήματα εφαρμοζόμενης διαδικασίας Change management. Διαρκεί κατά μέσο όρο ένα με δύο χρόνια μέχρι να εξοικειωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με το σοσιοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορεί να τρέξει η διαδικασία και χωρίς εξωτερικούς συνοδούς.

Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για τη ΣKM, έχει μια θαυμάσια ευκαιρία τον Αύγουστο του 2018: Η Barbara Strauch, σύμβουλος, εκπαιδεύτρια και πιστοποιημένη ειδικός στη Σοσιοκρατία έρχεται στην Ελλάδα και δίνει ένα Εισαγωγικό Σεμινάριο στη ΣKM και κατόπιν ένα Σεμινάριο εμβάθυνσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
8-10 Αυγούστου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
12-14 Αυγούστου 2018
& 30 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
3-5 Σεπτεμβρίου 2018