Καλοκαιρινή Κοινοτική Συνάντηση «Permaculture σχεδιασμός» στο Οικοχωριό «Σκάλα»