“Εμβαθύνοντας στην κοινότητα, χτίζοντας την εμπιστοσύνη”