Συστημική αναπαράσταση με την Γεωργία και τον Παύλο