3ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας